Управление на проекти

 

Красивият проект не винаги е достатъчен за  успешен финален резултат. Успешното завършване на даден проект за интериорен дизайн зависи от много фактори, хора и условия.

Често този процес е несъвместим със стандартното работно и свободно време на семейството.  Нашето студио разполагаме с необходимите познания, опит и мотивация да завършим Вашия проект по най-добрия начин и в оптимален срок.

Изготвяме график за изпълнение, помагаме в избора на подизпълнители и доставчици. Осигуряваме наш представител, който да контролира и координира различните дейности на обекта, като и организира и следи изпълнението на проекта.