Стъпка 1

Стилове, материи, цветове и архитектурни възможности. Тази стъпка може да е назависима от другите. Купувайки тази пакет вие може да продължите сами

Стъпка 2

Спрямо избора на стил,  цветови гами, форми и материи ние изготвяме индивидуален проект.

Стъпка 3

Организация, контрол и координация на изпълнението на проекта.

Стъпка 4

Производството на индивидуални мебели – уникати